Nasket ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดนวัตกรรม ประจำปี 2020 ด้านเศรษฐกิจ จาก 7 Innovation Awards 

PrevNext
Nasket ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดนวัตกรรม
ประจำปี 2020 ด้านเศรษฐกิจ จาก 7 Innovation Awards ณ ภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา