CNN ลงข่าว Nasket ร่วมมือกับ Hitachi ในการร่วมมือกัน พัฒนา services ด้าน digital ในประเทศไทย

PrevNext
รวมผสานบริการดิจิทัลในประเทศไทย
 เนื่องด้วยการแผ่ขยายอาณาจักรเมืองมหานครที่เกิดขึ้นในภูมิภาค แล้วกรุงเทพมหานครปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สามารถยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนเมืองได้อย่างไรในอนาคต เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนบ้านอัจฉริยะคือคำตอบ ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่าง ฮิตาชิ กับ สตาร์อัพในประเทศ 
 
ด้วยการสร้างระบบบูรณาที่รวมกันไว้ในที่เดียว ผู้อยู่อาศัยสามารถสั่งซื้อสินค้าและของชำ สามารถจัดหาบริการช่วยเหลือต่างๆในบ้าน สามารถจัดการการซ่อมแซมต่างๆในบ้าน และยังสามารถสร้างประโยชน์จากระบบความภักดีของลูกค้าได้อีกด้วยประกอบกัน
 
ขณะนี้ได้มีการนำเสนอบริการเหล่านี้ ให้กับผู้อยู่อาศัย และมีศักยภาพในการขยายตัวเข้าสู่สายโรงพยาบาล บริษัทการรักษาความปลอดภัย และบริษัทด้านการขนส่ง เพื่อทำให้การจัดซื้อต่างๆ ดำเนินไปอย่างง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 
ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า การแก้ปัญหาด้วยวิถีดิจิทัลนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากช่วยลดการติดต่อโดยตรงกับมนุษย์ และอำนวยความสะดวกทุกอย่างในชีวิตประจำวัน และการทำงานได้เป็นอย่างดี