คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา CEO ผู้ก่อตั้งบริษัท นาสเก็ต จะได้ขึ้นเป็นผู้บรรยายในงาน Hitachi Social Innovation Forum 2021 Southeast Asia, (HSIF 2021)

Prev
คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา CEO ผู้ก่อตั้งบริษัท นาสเก็ต จะได้ขึ้นเป็นผู้บรรยายในงาน Hitachi Social Innovation Forum 2021 Southeast Asia, (HSIF 2021) หัวข้อ “Enabling Smart Living and Convenience” หรือ การใช้ชีวิตในแบบอัจฉริยะและสะดวกสบาย

งานประจำปีของ ฮิตาชิ (HSIF 2021) ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2564 นี้ ถือเป็นงานเรือธงระดับโลก เพื่อแสวงหาโอกาสการสร้างความร่วมมือกัน กับลูกค้าและหุ้นส่วนพันธมิตร เพื่อมุ่งสู่การสร้างความยั่งยืนในสังคม ด้วยธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

ในงานนี้ คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท นาสเก็ต รีเทล จำกัด จะได้ขึ้นเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Enabling Smart Living and Convenience” หรือ การใช้ชีวิตในแบบอัจฉริยะและสะดวกสบาย

เนื่องด้วยการแผ่ขยายอาณาจักรเมืองมหานครที่เกิดขึ้นในภูมิภาค แล้วกรุงเทพมหานครปัจจุบันก็ได้มีการจัดแสดงและพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สามารถยกระดับและส่งเสริมมาตรฐานการใช้ชีวิตของประชากรคนเมืองได้อย่างไรในอนาคต เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนบ้านอัจฉริยะคือคำตอบ ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่าง ฮิตาชิ กับ สตาร์ทอัพในประเทศ เช่น นาสเกต

ด้วยการสร้างระบบบูรณาการอัจฉริยะที่รวมกันไว้ในที่เดียว ผู้อยู่อาศัยสามารถสั่งซื้อสินค้าและของชำ สามารถจัดหาบริการช่วยเหลือและซ่อมแซมต่างๆในบ้าน และยังสามารถสร้างประโยชน์จากระบบความภักดีของลูกค้าได้อีกด้วย

ขณะนี้ได้มีการนำเสนอบริการเหล่านี้ให้กับผู้อยู่อาศัย และมีศักยภาพในการขยายตัวเข้าสู่สายโรงพยาบาล บริษัทการรักษาความปลอดภัย และบริษัทด้านการขนส่ง เพื่อทำให้การจัดซื้อต่าง ดำเนินไปอย่างง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ผู้บรรยายจะมีการอธิบายลงลึกเข้าไปในเนื้อหาเหล่านี้ และอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง นาสเกต และ ฮิตาชิ อีกด้วย

Hitachi Social Innovation Forum 2021 Southeast Asia, the event will start on 21 January 2021

The Hitachi Social Innovation Forum (HSIF) is Hitachi’s global flagship event, a venue to seek out opportunities for collaborative creation with customer and Partners, and to work towards realising a sustainable society through the Social Innovation Business.

In this event, Mr. Parin Songpracha, CEO of Nasket Retail Co., Ltd. will be the speaker in the topic of “Enabling Smart Living and Convenience”

As a sprawling regional metropolis, Bangkok is exhibiting how smart city development can promote living standards for their population. Smart digital technologies to power urban life are a result of a partnership between Hitachi and local startups like Nasket. In one integrated smart system, residents can order groceries, obtain domestic home repair services, and utilize additional benefits from customer loyalty programs. The solutions are currently offered to residents, and there are plans for expansion into hotels, hospitals, security companies, and transport companies to make procurement as easy as possible. The speaker will dive deeper into this and share more about the Nasket and Hitachi collaboration.